MOVE Week edycja 2014 - wejdź tutaj!

opis wydarzenia aktualności tego wydarzenia

Tydzień Sportu Powszechnego

Koordynator wydarzenia: Krzysztof Górecki

Miejsce wydarzenia: Boiska sportowe, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

Miejscowość (województwo): Miłocin (lubelskie)

Data wydarzenia: 2013-10-07

2013-10-18 Tydzień Sportu Powszechnego
Sprawozdanie

Tydzień Sportu Powszechnego. W ramach ogólnoeuropejskiego programu MOVE Week – Tydzień Ruchu, Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi” wraz ze Szkołą Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie zorganizowało szereg imprez sportowych i rekreacyjnych.